1. Ciglianová Silvia

Fotografia č.1  
Geografické súradnice: 48.915315107, 19.262310863
Azimut: pohľad smerom na S
Názov lokality: cesta 4km južne od obce Liptovská Osada
Názov obce/obcí:  
Názov okresu/okresov:  Ružomberok
Dátum vzniku historickej fotografie: 1944
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 29.10.2013
Zdroj historickej fotografie: PhDr. Stanislav Chytka/Liptovské múzeum, scan

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia č.2  
Geografické súradnice: 49.101388144, 19.529802203
Azimut: pohľad smerom na JV
Názov lokality: 0,5km severne od bývalej obce Sv. Mara
Názov obce/obcí:  
Názov okresu/okresov:  Liptovský Mikuláš
Dátum vzniku historickej fotografie: 195X
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 29.10.2013
Zdroj historickej fotografie: kniha Liptov, r. vydania: cca 196X, scan

 

Fotografia č.3  
Geografické súradnice: 48.950887366, 19.264440536
Azimut: pohľad z vyhliadky spod kóty "Žiar" smerom na JZ
Názov lokality:  
Názov obce/obcí: Liptovská Osada
Názov okresu/okresov:  Ružomberok
Dátum vzniku historickej fotografie: 1933
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 29.10.2013
Zdroj historickej fotografie: Alfréd Vlnieška, Lipt. Osada (súkromný archív)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Franková Lívia 

Fotografia č.1  
Geografické súradnice: 49° 18' 24.1066922" N, 19° 29' 15.5736065" E
Azimut: SZ
Názov lokality: Podbiel, Križovatka smerom do Zuberca
Názov obce/obcí: Podbiel
Názov okresu/okresov:  Tvrdošín
Dátum vzniku historickej fotografie: 1960
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 17.11.2013
Zdroj historickej fotografie: https://www.podbiel.sk/index.php/sk/historicke-fotografie


Fotografia č.2  
Geografické súradnice: 49° 18' 30.2386716" N, 19° 29' 32.2397804" E
Azimut: SZ
Názov lokality: Venckov
Názov obce/obcí: Podbiel
Názov okresu/okresov:  Tvrdošín
Dátum vzniku historickej fotografie: 1963
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 17.11.2013
Zdroj historickej fotografie: https://www.podbiel.sk/index.php/sk/historicke-fotografie

 

Fotografia č.3  
Geografické súradnice: 49° 18' 43.2574075" N, 19° 28' 52.5731277" E
Azimut: V
Názov lokality: Červená Skala
Názov obce/obcí: Podbiel
Názov okresu/okresov:  Tvrdošín
Dátum vzniku historickej fotografie: 1965
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 17.11.2013
Zdroj historickej fotografie: https://www.podbiel.sk/index.php/sk/historicke-fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hoffmanová Denisa

Fotografia č.1  
Geografické súradnice: 49.18732, 20.45850
Azimut:  
Názov lokality: Múzeum J.M.Petzvala, Spišská Belá
Názov obce/obcí: Spišská Belá
Názov okresu/okresov:  Kežmarok
Dátum vzniku historickej fotografie: 1971
Dátum vzniku súčasnej fotografie: november 2013
Zdroj historickej fotografie: Spišská Belá, Vlastivedný zborník II - 1972

 

 

 

 

 

 

Fotografia č.2  
Geografické súradnice: 49.18798, 20.45697
Azimut:  
Názov lokality: Mestský úrad Spišská Belá
Názov obce/obcí: Spišská Belá
Názov okresu/okresov:  Kežmarok
Dátum vzniku historickej fotografie: 1920
Dátum vzniku súčasnej fotografie: november 2013
Zdroj historickej fotografie: Spišská Belá, Vlastivedný zborník II – 1972

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia č.3  
Geografické súradnice: 49.18854, 20.45603
Azimut:  
Názov lokality: Križovatka pohľadom do centra mesta
Názov obce/obcí: Spišská Belá
Názov okresu/okresov:  Kežmarok
Dátum vzniku historickej fotografie: 1900
Dátum vzniku súčasnej fotografie: november 2013
Zdroj historickej fotografie: Spišská Belá, Vlastivedný zborník II - 1972

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kuhejdová Júlia

Fotografia č.1  
Geografické súradnice: 49,389057 N , 19,294267 E
Azimut: SV
Názov lokality: Ústredie
Názov obce/obcí: Zákamenné
Názov okresu/okresov:  Námestovo
Dátum vzniku historickej fotografie: 1969
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 22.11.2013
Zdroj historickej fotografie: kniha Zákamenné

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia č.2  
Geografické súradnice: 49,384985 N , 19,295318 E
Azimut: SV
Názov lokality: Podkamenné
Názov obce/obcí: Zakamenné
Názov okresu/okresov:  Námestovo
Dátum vzniku historickej fotografie: 1943
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 22. 11. 2013
Zdroj historickej fotografie: kniha Zákamenné

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia č.3  
Geografické súradnice: 49,391361 N , 19,286971 E
Azimut: SV
Názov lokality: Kalvária
Názov obce/obcí: Zákamenné
Názov okresu/okresov:  Námestovo
Dátum vzniku historickej fotografie: nedostupný
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 22.11.2013
Zdroj historickej fotografie: Kniha Zákamenné

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bc. Luňák Roman

  

Fotografia č.1  
Geografické súradnice: 48° 56' 39.1473862" N, 20° 33' 9.1605377" E
Azimut: JZ
Názov lokality: Sídlisko Mier
Názov obce/obcí: Spišská Nová Ves
Názov okresu/okresov:  Spišská Nová Ves
Dátum vzniku historickej fotografie: 1963
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 16.11.2013
Zdroj historickej fotografie: Archív Základnej školy, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia č.2  
Geografické súradnice: 48° 56' 38.0311963" N, 20° 34' 6.4782715" E
Azimut: JJZ
Názov lokality: Centrum mesta - Rímskokatolícky kostol
Názov obce/obcí: Spišská Nová Ves
Názov okresu/okresov:  Spišská Nová Ves
Dátum vzniku historickej fotografie: 1956
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 16.11.2013
Zdroj historickej fotografie: Súkromný archív p. Milana Voša, Krompachy

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia č.3  
Geografické súradnice: 48° 56' 11.2405598" N, 20° 34' 27.7986145" E
Azimut: V
Názov lokality: Tarča
Názov obce/obcí: Spišská Nová Ves
Názov okresu/okresov:  Spišská Nová Ves
Dátum vzniku historickej fotografie: 1967
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 16.11.2013
Zdroj historickej fotografie: https://www.klasici.sk/old/publikovanie/panorama/snv/historia/Page5.html

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Piatnicová Mária

Fotografia č.1  
Geografické súradnice: 48.9416666°
Azimut: Pohľad na SV
Názov lokality: Veľká Fatra  
Názov obce/obcí: Borišov
Názov okresu/okresov:  Martin
Dátum vzniku historickej fotografie: 1957
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 14.10.2010
Zdroj historickej fotografie: https://fotky.sme.sk/fotka/133731/borisov-velka-fatra

Fotografia č.2  
Geografické súradnice: 49.3348315°
Azimut: Pohľad SV
Názov lokality:  
Názov obce/obcí: Jarabina
Názov okresu/okresov:  Stará Ľubovňa
Dátum vzniku historickej fotografie: 1943
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 17-09.2006
Zdroj historickej fotografie: www.facebook.com/pages/Slovensko-na-historickych-fotografiach/107218409358728?fref=ts

Fotografia č.3  
Geografické súradnice: 48.995537032°
Azimut: Pohľad na JV
Názov lokality: Mariánske námestie
Názov obce/obcí: Spišské podhradie
Názov okresu/okresov:  Levoča
Dátum vzniku historickej fotografie: 1995
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 17.11.2013
Zdroj historickej fotografie: https://podhradie.kapitula.sk/?g=2&ext=34

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Podstávek Dominik

Fotografia č.1  
Geografické súradnice:  
Azimut: pohľad smerom na V
Názov lokality: Tanečník
Názov obce/obcí: Oravská Lesná
Názov okresu/okresov:  Námestovo
Dátum vzniku historickej fotografie: 1965
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 22.11.2013
Zdroj historickej fotografie:

kniha Ľudia okolo železničky

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia č.2  
Geografické súradnice:  
Azimut: pohľad smerom na SZ
Názov lokality: Tanečník
Názov obce/obcí: Oravská Lesná
Názov okresu/okresov:  Námestovo
Dátum vzniku historickej fotografie: 16.3.1972
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 22.11.2013
Zdroj historickej fotografie: kniha Ľudia okolo železničky

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia č.3  
Geografické súradnice:  
Azimut:

pohľad smerom na  J

Názov lokality: Základná škola
Názov obce/obcí: Oravská Lesná
Názov okresu/okresov:  Námestovo
Dátum vzniku historickej fotografie: 1987
Dátum vzniku súčasnej fotografie: 22.11.2013
Zdroj historickej fotografie: kniha Premeny Oravy